Wsparcie z UE

tablica-informacyjna

 

 

W dniu 30.05.2014 w Toruniu podpisano umowę pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

a

Beneficjentem – Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim reprezentowanym przez:

Dariusza Krakowiaka, Prezesa Zarządu – Dyrektora Zakładu

 

umowa o dofinansowanie: POIIS.01.01.00-00-057/13-00

tytuł projektu: „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sępólno Krajeńskie”

beneficjent: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńkim

wartość projektu: 24 240 185,20 PLN

wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 11 926 486,43 PLN

 

Zdjęcia z podpisania umowy znajdują się pod adresem: PODPISANIE UMOWY Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU – 30.05.2014