Montaż urządzeń w obiektach

Montaż urządzeń w obiektach

Wykonawca przystąpił do końcowego etapu inwestycji – montażu urządzeń w nowych i przebudowanych obiektach. Na zdjęciach poniżej kolejno:
1. Stacja zlewcza
2. Pompownia główna z sitem pionowym i rozdzielnią
3. Kratopiaskownik
4. Budynek dmuchaw
5. Dyfuzory ceramiczne
6. Zgarniacze łańcuchowe
7. Przepompownia ścieków oczyszczonych
8. Przepompownia osadu
9. Zbiorniki PIX i PAX
10. Komora stabilizacji osadu

Kolejnym etapem będą testowe przełączenia na nowy system