Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sępólno Krajeńskie - film promocyjny
W dniu 30.11.2015 roku Wykonawca firma HUSAR S.A. z Włocławka zakończyła realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sępólno Krajeńskie – Etap I i II”.

W dniu 30.11.2015 roku Wykonawca firma HUSAR S.A. z Włocławka zakończyła realizację zadania pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sępólno Krajeńskie – Etap I i II”. Etap I rozbudowy obejmował: modernizację stacji odbioru i kontroli ścieków dowożonych budowę przepompowni głównej…

KOŃCZĄ SIĘ DWIE NAJWIĘKSZE INWESTYCJE W REGIONIE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim wraz z Wykonawcą firmą HUSAR S.A. z Włocławka kończą projekt pod nazwą „Modernizacja Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Sępólno Krajeńskie”. W ramach projektu wykonano modernizację i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków oraz stacji…

Montaż urządzeń w obiektach c.d.

W końcowym etapie inwestycji wykonawca zamontował urządzenia utrzymujące oraz rozdzielające prąd. Na zdjęciach 7, 15 i 17 widzimy kolejno: – agregat prądotwórczy – rozdzielnicę średniego napięcia – transformator Zainstalowane zostały również urządzenia monitorujące pracę systemu. Aktualnie wykonawca przygotowuje infrastrukturę drogową…

Montaż urządzeń w obiektach

Wykonawca przystąpił do końcowego etapu inwestycji – montażu urządzeń w nowych i przebudowanych obiektach. Na zdjęciach poniżej kolejno: 1. Stacja zlewcza 2. Pompownia główna z sitem pionowym i rozdzielnią 3. Kratopiaskownik 4. Budynek dmuchaw 5. Dyfuzory ceramiczne 6. Zgarniacze łańcuchowe…