KOŃCZĄ SIĘ DWIE NAJWIĘKSZE INWESTYCJE W REGIONIE

KOŃCZĄ SIĘ DWIE NAJWIĘKSZE INWESTYCJE W REGIONIE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim wraz z Wykonawcą firmą HUSAR S.A. z Włocławka kończą projekt pod nazwą „Modernizacja Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Sępólno Krajeńskie”. W ramach projektu wykonano modernizację i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Cała inwestycja została oszacowana na kwotę 21,5 mln złotych netto. 12,6 mln złotych z dofinansowania z Unii Europejskiej, 7,7 mln złotych stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 1 mln złotych z dofinansowania z budżetu gminy, reszta to środki własne spółki.

W nowej oczyszczalni ścieków zastosowano najnowsze technologie i urządzenia do procesu oczyszczania, dzięki czemu spełnia ona wymogi techniczne i normy rozporządzenia Ministra Środowiska, a jej przepustowość wzrosła do 19 500 RLM. W efekcie Gmina Sępólno Krajeńskie jest przygotowane na większą ilość mieszkańców czy rozwój strefy przemysłowej.

Stacja uzdatniania wody została wyposażona z kolei w nowe pompy głębinowe i zbiorniki retencyjne wyrównujące ciśnienie w sieci, co pozwoli na bezawaryjne dostarczanie mieszkańcom wody o bardzo dobrej jakości. Obiekty dodatkowo zostały wyposażone w instalacje do wizualizacji i monitoringu całego procesu. Działanie każdego z poszczególnych elementów i budynków pozostaje pod stałym nadzorem, w związku z tym będzie można szybko reagować na ewentualne zakłócenia.