Rozpoczęcie prac rozbiórkowo-budowlanych

11 lipca wykonawca prac budowlanych firma Husar z Włocławka rozpoczęła działanie na placu budowy, rozbudowa będzie składać się z czterech głównych etapów: Prace budowlane związane z modernizacją obiektów Prace budowlane związane z budową nowych obiektów Wymiana urządzeń technologicznych Dostawa nowych…

Przekazanie placu budowy

24 czerwca 2014 nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy firmie Husar z Włocławka. Termin zakończenia prac wyznaczony jest na 30 września 2015

Podpisanie umowy z wykonawcą

12 czerwca w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Sepólnie Krajeńskim nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i modernizacji oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim firmą HUSAR z Włocławka. Konktrakt opiewa na kwotę 19.406.571,00 zł.

Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 30.05.2014