Wykonawca kończy etap budowlany na oczyszczalni w Sępólnie i przystępuje do montażu urządzeń

Po prawie roku od przekazania placu budowy głównemu wykonawcy firmie HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z Włocławka w ramach projektu „Modernizacja Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Sępólno Krajeńskie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko…

Rozmowa z kierownikiem budowy, przedstawienie obiektów
Działania promocyjne na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego

20 marca pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim prowadzili działania promocyjne poprzez rozdawanie gadżetów i upominków mieszkańcom gminy Sępólno Krajeńskie mające na celu doinformowanie mieszkańców o projekcie inwestycji pt. Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sępólno Krajeńskie. Życzymy miłej lektury…

POSTĘP PRAC Z DNIA 18 MARCA 2015

Poniżej przedstawiamy stan postępu prac z dnia 3 marca 2015. Do tego dnia dokonywano prac budowlanych między innymi na: Obiekcie nr 3 – Oczyszczalni mechanicznej Budynku D – rozdzielni NN i obecnej stacji dmuchaw Obiekcie nr 4 – Budynku stacji…

Postęp prac z dnia 3 marca 2015

Poniżej przedstawiamy stan postępu prac z dnia 3 marca 2015. Do tego dnia dokonywano prac budowlanych między innymi na: Obiekcie nr 3 – Oczyszczalni mechanicznej Budynku D – rozdzielni NN i obecnej stacji dmuchaw Obiekcie nr 4 – Budynku stacji dmuchaw Obiektach…